Góc Chém Gió

Góc tám (đã lọc ký tự không hợp lệ)

0
5

Trong đầu t bây giờ đang có một cốt truyện ma dựa trên một vụ án có thật, nhưng mà vừa nghĩ đến chuyện ma cỏ thì lại sợ quá ahuhu. Định bỏ mà cái cốt truyện nó cứ xuất hiện trong đầu hoài. Ai có bí quyết viết truyện ma mà k sợ ma k😅