Góc Chém Gió

Group (đã lọc ký tự không hợp lệ)

3
0
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Mình muốn tạo một nhóm trên face để những bạn trong vietnovel cùng nói chuyện tán ngẫu với nhau í Link face mình: https://www.facebook.com/nhuehy.an Mn add friend mình nhé