Góc Chém Gió

Hello! Mình là thành viên mới và mình đag gặp khó khăn trong cách viết truyện

2
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Thân Mộng

Neya_Siniy

Thiệt ra là mình đang gặp khó khăn mình mới vẽ được cái đầu à, chưa biết vẽ cái xương sường 😢