Góc Chém Gió

Học cả ngày h rảnh lên đây chém tí gió cho thoáng

2
4

Hôm nay Nhiên lên đây muốn thật ra chỉ muốn nói..

" Nhiên bị chết não tạm thời.. khổ quá định viết truyện thì bấm vô app xong rồi mới nhận ra mình còn chưa biết mình viết tiếp như nào.. tắc não không nghĩ ra .."

Ai giống Nhiên hông?