Góc Chém Gió

Hỏi đáp (đã lọc ký tự không hợp lệ)

0
1
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Cho hỏi là truyện của mọi người mất bao lâu để xét duyệt ạ? Mình là newbie nên chưa rõ lắm.