Góc Chém Gió

Hỏi nhỏ (đã xóa mã độc đính kèm)

1
1

Cho mình hỏi bình thường mọi người xuất bản 1 chương chuyện nó load có lâu không