Góc Chém Gió

Js (đã lọc ký tự không hợp lệ)

1
4

Mọi người cho mình hỏi là app này có cho đăng thông tin donate lên ko ạ?