Góc Chém Gió

Kiên Trì Là Pa Thành Công Mà:3

2
9

mặc dù hình như còn thất bại hơn lần trước=3 nhưng vẫn muốn post lên:< rút kinh nghiệm hok post lên gr nữa ngại xỉu😿 -Xin lỗi Ôn Ngọc, má không cố ý... image-1