Góc Chém Gió

Làm sao để xóa truyện chưa kiểm duyệt vậy mọi người? Mình là người mới ạ.

1
1
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mình muốn xóa truyện thì phải làm sao ạ?