Góc Chém Gió

Làm sao tăng cấp các bác nhểy

1
4

Chuyện là Mập mới có Tập viết sơ kỳ thôi, mà thấy nhiều bác có cấp độ lạ lẫm ghê, Mập muốn thử phát(」゜ロ゜)」