Góc Chém Gió

Mập lại lên đây deep

2
4

Mọi người vẫn còn nhớ tình yêu khắc cốt ghi tâm của mình chứ(っ- ‸ – ς)