Góc Chém Gió

Mặt Dày Quá Rồi

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Tre Đỉnh Phong

Tại hạ mặt dày, xin vứt hết liêm sỉ năn nỉ van xin các tác. Ai đã, đang và từng đọc Ta Là Vua Giác Đấu cho mình xin một chút nhận xét hay review được không? Chuyện là lần này mình đi thực tập nên không có thời gian viết, muốn tận dụng thời gian này lắng nghe góp ý từ các độc giả và đồng nghiệp.

Cảm ơn mọi người nhiều <3 image-1