Góc Chém Gió

Mọi người ơi! Hắn lạc vào rừng và sau một thời gian hắn ra tới kinh thành, mà giờ mình không biết hắn vô kinh thành làm gì nữa bí quá rồi ai đó giúp mình ra với 🙏🙏

3
8
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Truyện sắp ra : Hoàng Thượng của Lệ Chi