Góc Chém Gió

Mọi người ơi, s mình chỉnh hoài mà truyện vẫn k cách dòng đc v???😭😭

1
3

Dù mình đã chỉnh rất nhiều lần r. Ai bt có thể chỉ mình với ạ??😭😭