Góc Chém Gió

Năm Mới Năng Suất Mới Trong Âm Thầm^^

1
11

Để tránh các trường hợp như tỷ tỷ của tui vừa gùi thì trong năm mới này tui sẽ đi đọc chùa và tim trong âm thầm... sẽ hok cmt nựa=3 thế nên tui chỉ muốn nói là tác phẩm nào hay xức sắc nhức nách mà tui thấy được trên rì viu hoặc những bác tui hứa qua coi truyện (rồi ngồi tám xàm xí vài chương) tui đều có coi hết cạ=>> nên đừng dí đét lai con pé nha, tụi nghịp nó lúm hic...

  • Tất nhiên là ngoại trừ ông pác Tịch Dương^^