Góc Chém Gió

Ngày cá tháng thư 1/4 thú vị

1
5
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Khách Dị Giới

Tư Lão Huynh
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Chiều nay lẩm nhà lẩm nhẩm buồn chán nhìn truyện phờ lóp thê thảm tự dưng thấy một hiện tượng lạ

Ad ơi đến ad cũng muốn lừa iem sao :))) image-1

image-2