Góc Chém Gió

Nhảm nhí (đã lọc ký tự không hợp lệ)

1
1

Mình vừa mới tập viết truyện, chủ yếu là những suy nghĩ lung tung, vớ vẩn của mình. Và mình cũng chỉ viết để cho vui thôi.