Góc Chém Gió

Quy tắc bảng xếp hạng tác giả

1
0

Mình vô cùng thắc mắc là bảng xếp hạng tác giả được dựa trên quy chuẩn nào, bởi vì danh sách tác giả bảng trên phiên bản web và phiên bản app là hoàn toàn khác nhau. Nếu ai biết thì xin chỉ giáo ạ.