Góc Chém Gió

Sao mình không tìm được truyện của mình đăng?

1
3
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Mình không tìm thấy truyện của mình viết mọi người ạ. Tìm kiếm cũng không có luôn. App chặn không cho tác giả đọc truyện của mình hay là do bị lỗi vậy ạ.