Góc Chém Gió

Tác giả lên cơn quỡn

5
12

Tác giả sau khi bão chương thì bị bí ý tưởng nên ngồi tập vẽ cho đỡ chán. Không biết có ai nhận ra nhân vật này không :v

Xin lưu ý tui chỉ là hoạ sĩ nghiệp dư đừng ném đá tội nghiệp :v

image-2