Góc Chém Gió

Tác Phẩm Cổ Đại Yêu Thích

6
21

Tại đây hãy để lại các tác phẩm cổ đại hay trên Vietnovel mà các bác iu thích. Tui trước:

  • Tái Sinh, Là Mộng Hay Kí Ức, Cầu Thiên Tích Nở Hoa - Thanh Y
  • Mộng Phồn Hoa - Đãng Trí Đại Thần
  • Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân - Giang Đường Công Tử
  • Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử - AnhChoEmMotDoaQuynh
  • Nghịch Ý Hồi Sinh - Heaven In Sky -.... (Nhiều khác mà tui đánh mỏi tay quá... gảnh bổ sung sau hihi) Còn các bác thì sao?