Góc Chém Gió

Tại sao bị hạ cấp thế :V

2
2

Sáng nay từ danh hiệu "Bút lông Sơ Kỳ" thì bị hạ xuống "Tập Viết Sơ Kỳ" là sao vậy :V really man!? :< image-1