Góc Chém Gió

Thể loại truyện.

0
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Tôi muốn biết đa số thị yếu của mọi người về thể loại thích đọc là gì? Cho tôi biết được không? Tôi trước nhé: Tôi thích Light novel nhất là kiểu ngôn tình-tragedy ấy. Thế nên mới viết truyện ở trên.