Góc Chém Gió

Thể loại truyện hấp dẫn mn nhất?

5
10

Mỗi người hẳn là sẽ có một thể loại truyện mà bản thân có thể đọc hoài không chán, đó là gì?