Góc Chém Gió

trò chuyện cùng mình

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

sau một tháng mình lặn dưới đáy biển thì mình đã ngoi lên bờ được rồi thi mình sẽ quay trở lại viết tiếp tác phẩm ở dưới. Thì mình cũng đang và làm ở trên youtube về game lên các bạn nhớ qua kênh của mình để coi nhá. Link youtube của mình đây: https://www.youtube.com/channel/UC9dsf68efJleO9vJw3zr-JA