Góc Chém Gió

TRƯỜNG TƯ TƯỞNG CỦA TÁC GIẢ VÀ ĐỘC GIẢ - SINH RA BÓNG MA NHÂN VẬT

2
11

Tin được không? Tôi từng đọc được một quan điểm, sau đó xem cả phim. Họ nói rằng khi một trường tư tưởng quá mạnh được tạo ra từ rất nhiều người, sẽ tạo ra một nhân vật thực sự.

Tiêu biểu như một vị thần của thời cổ đại, thần Gió, thần Mưa, thần Sấm...vào thời khoa học chưa khẳng định với thế giới rằng đây là hiện tượng thiên nhiên, con người đã thờ cúng và từ đó sinh ra các vị thần này thực sự.

Nghe thật huyền bí! Nhưng mọi người tin được không?

Ví thử như bạn đang viết ngôn tình, chợt có một ngày bạn gặp ngoài phố chàng trai mang diện mạo của nhân vật chính. Bạn có tin là trường tư tưởng của mình đã sinh ra một bóng ma không?

Nhiều người khẳng định có. Truyền thuyết, cổ tích, kinh sách cũng nói là có. Bạn tin không?