Góc Chém Gió

Tui thấy mọi người giới thiệu truyện nhưng lại không phải nam x nam

1
4

Buồn quớ QAQ có ai giới thiệu bộ BL nào hay không?