Góc Chém Gió

Tus này chỉ để quảng cáo "Cầu Thiên Tích Nở Hoa"

7
11
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

À thì chuyện là mình một men mới, trước đây cũng tầm hôm tết nhỉ?!! ae ngồi tán phét với nhau thì mình được một bạn tác giả ở VO giới thiệu cho đọc bộ "Cầu Thiên Tích Nở Hoa" của bạn/ bác tác giả Thanh Y. Và danh tánh của vị này thì mình mạn phép giấu tên :v Mà thì mình khá là bận rộn nên hôm nọ mình mới lật ra đọc, và gọi là lọt hố ngay từ chương đầu😅😅

Bộ này hay lắm nên bạn nào cùng gu ngược, huyền huyễn thì còn chần chờ gì mà mình không vào ủng hộ tác ngay và luôn nào!!!😊😘😘