Góc Chém Gió

Về app VO (đã xóa mã độc đính kèm)

3
2

Thật sự thì từ lúc bản cũ mình đã hoang mang về cách sử dụng, bây giờ update lên 1 cái là mình đơ người luôn. Thật sự ko biết phải xem số view của truyện mình ở đâu