Góc Chém Gió

VO bảo tác phẩm từ 3000 - 8000 chữ là được làm toi tưởng bở :v

0
4

Giờ mới nhận ra là truyện bị loại vì không đủ chữ, thậm chí còn chưa được duyệt đăng 🫠. Cứ ỷ y cho từ 3000 đến 8000 thì toi viết 4500 là vừa chín, biết thế đăng đủ hết mấy chương lên cho rồi nỗi đau này trời xanh sao thấu 🤌