Góc Chém Gió

Vô chém gió đầu xả tí căn thẳng nào

2
11

Không có gì cả chỉ có là căng thẳng thì xả vào đây thôi nào:)) Nhân tiện cũng có thể chém gió banh nhà cùng các bạn:3 Tôi hôm nay kiểu: sáng buồn bây giờ tối vui:))