Thảo Luận Truyện

Ai có ý tưởng về Vampire không ạ? Thảo luận với mình đi

0
6
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Hệ Thống Bá Đạo

Siêu Nhân Mèo Heo
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Mình cần rất nhiều thông tin về huyết tộc. Các bạn biết hay vô tình đọc ở đâu thì chia sẻ với mình đi ạ. Mình cần thêm phong phú kiến thức bản thân.