Thảo Luận Truyện

Bách Hợp (đã lọc ký tự không hợp lệ)

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Nữ nhân phong tình như Mộ Huyền Noãn không thừa nhận tình yêu tồn tại trên đời, nàng chỉ có nhu cầu giải quyết ham muốn của bản thân. Còn tình yêu đối với Triệu Bách Nhã ngắn gọn trong hai chữ phiền phức, cô chỉ cần giữ bản thân tránh xa khỏi Mộ Huyền Noãn.

Mong mọi người ủng hộ, dù mình biết kén người trong đây đu theo thể loại Bách Hợp. Nhưng truyện này mình đã 4 năm để viết rồi ❤