Thảo Luận Truyện

Bạn có cảm nhận gì về truyện " Đừng vội"

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Đừng vội

Thiên Ly
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Nhân vật được xây dựng ổn chưa mn nhỉ? Các bạn nghĩ diễn biến sẽ thế nào đây?