Thảo Luận Truyện

băn khoăn mới

1
1

mng thường đặt tên truyện như thế nào ạ, ý là dựa vào yếu tố nào để có 1 cái tên hay ?