Thảo Luận Truyện

BHTT (đã xóa mã độc đính kèm)

3
2

Mình là tác giả viết bách hợp là chủ yếu, có viết đam mỹ và ngôn tình, mong được mọi người ủng hộ