Thảo Luận Truyện

Bìa Truyện

3
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Tre Trung Kỳ

Thực ra cái bài viết này cũng không có gì đặc biệt cả đâu ạ. Mình chỉ muốn khoe mọi người chiếc Bìa mới được Design này

image-1

image-2