Thảo Luận Truyện

Bộ truyện đầu tiên bạn viết thuộc thể loại gì?

9
46

Tôi: 😞 Nữ x nam IQ 20000/20000 con của chủ tịch giàu nứt đố đổ vách bị thất lạc vo ông siêu phàm học siêu giỏi tóc 7 màu mắt hai lòng đào x bằng đại học vs con trai của chủ tịch tập đoàn giàu nhức nách, đánh đấm tốt.