Thảo Luận Truyện

Các bạn chọn con đường nào?

3
23

Nếu nhân vật phản diện trong truyện của các bạn quá mạnh so với phe chính diện, thì các bạn sẽ đưa truyện đi theo hướng nào?

  1. Đau đầu vật lộn tìm đủ mọi phương án tiêu diệt hắn ta, cho dù phe chính diện có phải đánh đổi tất cả.

  2. Kết thúc theo hướng diệt vong (BE) luôn cho lẹ :)))