Thảo Luận Truyện

Các bạn thích truyện H hay không H

4
8

Thấy độc giả nghiêng về truyện H chứ không ai thích truyện nhẹ nhàng như mình nhỉ ^^