Thảo Luận Truyện

Cảm nhận của mọi người

2
10
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Tre Đỉnh Phong

Đã 10 tháng kể từ ngày ra mắt. Những ai đã từng đọc truyện của mình, có thể cho mình một vài cảm nhận được không?

Ai chưa đọc thì đọc 20 chương ủng hộ mình rồi để lại góp ý nhé 🥰🥰