Thảo Luận Truyện

Cán Mốc 200 Chương

0
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Tre Đỉnh Phong

Gần 9 tháng, cuối cùng cái hố đầu tay cũng ngoi đến chương 200. Cảm ơn các độc giả rất nhiều.

Thể loại truyện này có vẻ đã khá cũ nhưng hi vọng mọi người ủng hộ