Thảo Luận Truyện

cần ý kiến đóng góp ( càng nhiều càng tốt )

1
0

e thấy truyện vs yếu tố siêu nhiên và yếu tố tình cảm khó kết hợp quá, mọi người có đóng góp hay gợi ý j k ạ ?