Thảo Luận Truyện

Câu hỏi (đã xóa mã độc đính kèm)

1
2

Mn ơi cho mình hỏi, sao lên web thì bắt phải đăng nhập mới đọc được trong khi đó mình đã đăng nhập rồi mà vẫn không coi được.