Thảo Luận Truyện

Cho em hỏi

0
1

Mọi người cho em hỏi truyện đăng lên bao giờ mới được duyệt? Em viết được 4 chương mỗi chương 2k chữ ạ và cho em hỏi luôn là định danh tác giả thì bao lâu mới hoàn thành?