Thảo Luận Truyện

Cho mình hỏi làm sao để gỡ truyện đã công bố ạ?

1
1
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Mình cần gỡ truyện đã công bố vì 1 số lý do, nhưng ko biết phải lamg sao mn ai biết chỉ giúp mình với!