Thảo Luận Truyện

Cho mình hỏi một xíu ạ

1
2

Như truyện này , https://www.vietnovel.com/mong-than-ky-khong-phai-mong/ mà mình muốn lên app phải phù hợp tiêu chí nào ạ