Thảo Luận Truyện

Cho mình hỏi phê duyệt phải mất bao lâu

1
3

Mình mới viết giúp mình với