Thảo Luận Truyện

Đợi truyện duyệt rồi mới viết tiếp, viết mà không được đăng thì nản quá

0
2

Viết cũng trên 5000 chữ rồi 🤧