Thảo Luận Truyện

Đủ 5000 chữ thì đợi bảo lâu mới được duyệt xuất hiện trên app ạ

0
1

Phải đợi trong thời gian bao lâu?